Vloerverwarming E-mailadres

Warmteafgifte systemen voor vloerverwarming bestaan in het algemeen uit kunststof buizen die in de dekvloer worden ingegoten (zogenaamde 'zware' systemen). Belangrijke aanbeveling is het aanbrengen van een isolatielaag onder de dekvloer en langs de randen ('zwevende' dekvloer). Een bijkomend voordeel daarvan is dat de akoestische eigenschappen van een dergelijke vloer vele malen beter zijn dan die van een conventionele vloer, hetgeen met name in appartementencomplexen interessant kan zijn.
Naast 'zware' systemen bestaan er ook 'lichte' vloerverwarmingssystemen, bijvoorbeeld voor toepassing in houtskeletbouw of bestaande bouw.

Het systeem van vloerverwarming heeft echter een aantal beperkingen en wordt in woningen voornamelijk alleen in de woonkamer en keuken toegepast. Steenachtige vloeren hebben door hun massa een groot accumulerend vermogen, waardoor een dergelijk systeem traag is en een goede regeling vereist op basis van vloertemperatuur. Kortstondige temperatuurveranderingen zijn niet te realiseren. Om die reden zal vloerverwarming worden gecombineerd met een andere vorm van verwarming, bijvoorbeeld radiatoren.

De vloerverwarming werkt vaak met een lagere watertemperatuur dan een radiatorverwarmingssysteem. De installatie wordt uitgebreider en vergt daardoor een extra investering. Een vloerverwarmingsinstallatie (als basisverwarming) is te combineren met radiatorenverwarming of met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning of met luchtverwarming.
De maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van de vloer bedraagt (conform NEN-EN 1264) 29°C, behalve in badkamers en randzones. Dit betekent dat de maximale aanvoerwatertemperatuur circa 45°C mag zijn. Direct doorstroomde systemen worden rechtstreeks met het door de warmtebron verwarmde water gevoed. Deze verdienen uit energetisch oogpunt de voorkeur boven indirecte systemen.

Als vloerbedekking komen diverse opties in aanmerking: keramische plavuizen en natuursteen, maar ook parket en textiele of andere materialen. Wel mag bij deze tweede groep de warmteweerstand niet hoger zijn dan 0,15 m²K/W.

Als voordelen van vloerverwarming zijn te noemen:
• de lage watertemperatuur maakt het systeem geschikt om te combineren met:
o HR ketel
o warmtepompinstallatie
• er ontstaat ruimtewinst door het ontbreken van verwarmingslichamen, zoals radiatoren;
• geen obstakels.
Als nadelen/randvoorwaarden zijn te noemen:
• het systeem reageert traag;
• het systeem vereist een goede vloer- en randisolatie (tenminste Rc 2,0 m²K/W);
• men wordt beperkt in de keuze van de vloerbedekking;
• in ruimten waar vloerverwarming wordt aangebracht is een dikkere cementdekvloer vereist.


In onderstaande brochures wordt stap voor stap LTV in het ontwerpproces voor een tussenwoning beschreven:

 http://www.senternovem.nl/mmfiles/138411_boek4_tcm24-105150.pdf 
 http://www.senternovem.nl/mmfiles/138408_boek2_tcm24-105148.pdf

Bron; senternovem

 

 
Gerealiseerd door Studio Staalkaart