Home Grondsystemen Verticaal
 
Verticaal E-mailadres

Voor woonhuizen is een verticaal systeem (vbww verticale bodem warmte wisselaar) het meest toegepast, het is onderhoudsvrij. Kantoren en andere grotere gebouwen kiezen om die reden steeds vaker voor een gesloten verticaal systeem.

Wat is nu een gesloten systeem, het zijn lussen van thyleen die tot soms wel 150m diep in de grond komen, de brijn (water met glycol) die daar door heen stroomt wordt opgewarmd door de grond, de warmte die zo aan de grond wordt ontrokken moet door de aarde weer worden aangevoerd. Is dat niet in evenwicht dat gaat de gemiddelde temperatuur langzaam naar beneden, in het begin is dat vaak nog niet aan de orde maar met een aantal jaren is dat zeker merkbaar.

De warmtepomp moet daardoor langer draaien om uw huis te verwarmen, met als gevolg een hogere stroom rekening.

U kunt dat voorkomen door te vragen naar een berekening van het grondsysteem op basis van ISSO 73. Voordat FEBA u een goed systeem kan aanbieden, moet u als klant een aantal gegevens verstrekken zoals, heeft uw buren een grondsysteem of gaan uw toekomstige buren een grondsysteem aanleggen, als de systemen dichter dan 20m op elkaar komen, is dat een belangrijke factor voor de berekeningen, zo zijn er nog vele ander factoren die een rol spelen.

Nog een belangrijk gegeven is het aantal draaiuren van de warmtepomp, of de pomp ook warm tapwater moet maken en het aantal koeluren. Daarom is een juiste warmteverlies berekening belangrijk, het is de basis waaruit wordt gestart.

Bij een boorgat van 150m kom je diverse grondlagen tegen, elke grondsoort heeft zijn specifieke eigenschappen van afgifte waarbij het grondwater een rol speelt, door de grondwater stroming is de aanvoer van warmte goed, maar er zijn grondsoorten zoals klei en keileem waarbij de grondwaterstroming slecht is, in het begin ontrekt de vbww wel warmte maar het wordt niet aangevoerd door grondwater, dus put de grond uit. Om dit te verhelpen kun je er zomers warmte in stoppen, het huis wordt koel en de warmte gaat terug de grond in. Maar een woonhuis of kantoor kan door zomers te koelen het nooit weer aanvullen tot de begin waarde, dit noemt men 100% regeneratie. Bij een berekening blijkt dat het meestal maar 15% tot 25% is, met uitzonderingen daargelaten.

Is een 100% regeneratie dan wel mogelijk, zeker maar het vraagt wel om maatregelen door b.v. zonnewarmte terug laten vloeien door de wisselaar (denk aan zonneboiler panelen). In een omgeving met een kleiige ondergrond kan je haast niet anders.

 
Gerealiseerd door Studio Staalkaart